עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

שאלות ותשובות נפוצות

מהו ביטוח חובה ?

ביטוח חובה, המגן על הנהג ושאר המשתמשים בדרך מפני נזקי גוף, הינו ביטוח המחויב על פי חוק בישראל. המחוקקים קבעו זאת על מנת שכל אדם שנפגע בדרכים יוכל לקבל טיפול רפואי ללא קשר למצבו הכלכלי. נסיעה ללא ביטוח חובה מהווה עבירה על החוק.

 

קיבלתי חשבון מד"א- מה עלי לעשות ?

במידה ונפתחה לך תביעה יש לשלוח את החשבון למחלקת תביעות ע"פ נתוני ההתקשרות המופיעים באתר זה. החשבון יטופל ע"י הגורם המתאים בחברה.

במידה וטרם דיווחת על התאונה וטרם נפתחה תביעה יש להעביר החשבון יחד עם טפסי פתיחת תביעה : טופס הודעה, טופס ויתור על סודיות רפואית , מסמכים רפואיים , אישור משטרה, דו"ח פינוי ע"י אמבולנס .

במידה ונגרם לך נזק מיוחד כגון הפסד שכר או הוצאות יש לצרף תלושי שכר /קבלות להוכחת ההפסד.

 

מי משלם חשבון מד"א ?

בכפוף לבדיקת החבות והכיסוי הביטוחי חברתנו תשלם חשבון הקרן בלבד (לא כולל קנסות פיגור) למעט במקרים הבאים :

1. אשפוז- יש להפנות החשבון לקופת החולים.

2. ניידת טיפול נמרץ- יש להפנות החשבון לקופת חולים.

3. תאונת עבודה יש להפנות הדרישה לביטוח הלאומי.

על מנת שהחשבון יטופל במהרה ולא יצבור ריבית יש להעבירו לחברתנו באופן מיידי .

 

האם אני חייב לדווח למשטרה על התאונה ?

תוכל להגיש תביעה ללא אישור משטרה אך עליך לדעת כי ע"פ חוק, יש לדווח למשטרה על כל תאונה עם נפגעי גוף.

 

מי משלם לי על נזקי הרכוש שנגרמו לי בתאונה ?

חברתנו מבטח בביטוח חובה בלבד. הכיסוי הוא לנזקי גוף.

במידה ורכשת ביטוח לרכוש (מקיף או צ"ג) יש לפנות לחברה המבטחת.

 

אופנוע המבוטח בחברתכם פגע לי ברכב ואני רוצה להגיש נגדכם תביעה על נזקי רכוש

חברתנו מבטחת בביטוח חובה בלבד. הכיסוי הוא לנזקי גוף.

 

תאונת עבודה

במידה והתאונה ארעה בדרך לעבודה, במהלך העבודה או בחזרה ממנה יש לפנות למיצוי זכויות במוסד לביטוח לאומי , וזאת במקביל להגשת התביעה לחברתנו .

האם מותר לגשת לטסט השנתי ללא ביטוח ?

לא ניתן לגשת לביצוע מבחן הכשירות השנתי ( טסט) ללא הצגה של ביטוח חובה בתוקף.

האם אני יכול לבטל את הפוליסה לביטוח רכב חובה ? האם אני זכאי לקבל החזר דמי הביטוח במקרה כזה ? איך מחושב הסכום המגיע לי כהחזר ?

מבוטח יכול לבטל ביטוח חובה בכל עת, חברת ביטוח יכולה לבטל ביטוח חובה מנימוקים סבירים.
אם הביטול נעשה על ידי המבוטח עקב מכירת הרכב, גניבה של הרכב או יציאתו מכלל שימוש - סכום ההחזר שיקבל המבוטח יהיה יחסי לתקופה שלא נוצלה. 

אם המבוטח מבטל את הביטוח בשל סיבה אחרת- סכום ההחזר שיקבל המבוטח יהיה נמוך מהחלק היחסי לתקופה שלא נוצלה. לפירוט אופן החישוב ראה סעיף 15(ד) לפוליסה התקנית .

קניתי רכב חדש, האם אני יכול להשתמש בביטוח החובה של בעל הרכב הקודם או שארכוש ביטוח חובה חדש ?

שימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח חובה בתוקף אסור על פי חוק. לפיכך, כל מי שרוכש רכב ומשתמש בו, צריך לדאוג שתהיה לו פוליסת ביטוח על שמו. אדם שרכש רכב, ולא ערך ביטוח חובה אלא הסתמך על ביטוח החובה שהיה למוכר הרכב, עלול למצוא את עצמו ללא כיסוי ביטוחי.

האם ניתן לרכוש ביטוח חובה באמצעות הטלפון ?

ניתן לרכוש ביטוח חובה לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון וכן לאופנועים , עליך לדאוג שיהיה ברשותך רישיון רכב, רישיון נהיגה וכרטיס אשראי בשיחה בטלפונית.

אילו מסמכים עלי להמציא בבקשה לביטול הביטוח ?

מסמכים נדרשים לביטול פוליסת ביטוח:

בכל פניה בבקשה לביטול פוליסה יש לצרף את המסמכים הבאים:

o טופס בקשה לביטול פוליסה מלא וחתום.

o תעודת חובה מקורית (תנאי לביטול הביטוח).

o לידיעה במקרה ואבדה תעודת ביטוח המקורית, נגנבה או הושחתה, יש למסור הצהרה בכתב
   בדבר נסיבות האובדן, הגניבה או ההשחתה שיצויין בה כי הרכב עדין בבעלותך ו/או בחזקתך .

o במכירת רכב יש לצרף טופס העברת בעלות.

o בגניבת רכב יש לצרף אישור משטרה.

o במקרה של רכב אובדן כללי (טוטלוסט) יש לצרף אישור שמאי

o
במקרה של פטירה יש לצרף צו ירושה ותעודת פטירה


 

לידיעה,

החזרת תעודת החובה המקורית הינה תנאי מוקדם לכניסת הביטול לתוקף .אבדה ,נגנבה או הושחתה התעודה , יש למלא הצהרה בכתב בדבר נסיבות האובדן ,הגניבה או ההשחתה שיצוין בה כי הרכב עדיין בבעלות או בחזקת המבוטח .ביטול הפוליסה ייכנס לתוקפו במועד החזרת תעודת החובה המקורית או מסירת ההצהרה לחברה .

 

בצעתי ביטול פוליסה, איך אקבל את ההחזר ומתי?

- זיכוי ישירות לכרטיס האשראי – ניתן לראות את הזיכוי בדוח פירוט באשראי (בחודש הבא).

- זיכוי בהמחאה – מתקבל עד 30 יום .

 

מה עליי לעשות כדי לקבל העדר תביעות?

· לשלוח בפקס מספר 03-9424352 צילום ספח תעודת זהות ובקשה לקבל העדר תביעות – יש
   לעדכן פקס/מייל לשליחת העדר תביעות.

 

מה ההבדל בין הקפאה להשבתה?

הקפאה מתבצעת בעת שהאופנוע אינו בחזקתו/בבעלותו של המבוטח , במקרים של:

- גניבה – יש להמציא אישור משטרה

מכירה – יש להמציא העברת בעלות

טוטלוסט – יש להמציא אישור שמאי – רכב אובדן כללי

השבתה – ביטוח חובה לרכב אשר השימוש בו אינו כולל נהיגה כלשהי


דמי השבתה מפורטים בתעריף החובה מופץ על ידינו מידי חודש .

 

- משך הזמן המינימאלי להשבתה/הקפאה – 30 יום ומעלה

 

ערעור ISO

 

במקרים בהם קיימת סתירות בין הנתונים הנמסרים ע"י המבוטח לבין הנתונים הנמצאים במאגר ISO (שלילות/תביעות....) על המבוטח להגיש טופס ערעור ל ISO (מצ"ב טופס ערעור באתר) – יש לשלוח במייל או בפקס הרשומים בטופס.

את התשובה יש להעביר לחברת הביטוח/סוכן/סניף.

** אין בהגשת הערעור כדי לעכב את הפקת תעודת הביטוח (במקרה בו הופקה תעודת ביטוח ולאחר קבלת תוצאות ערעור המבוטח הסתבר כי היה צריך לגבות דמי ביטוח נמוכים יותר מאלו שנגבו בעת הפקת התעודה, תוחזר למבוטח הפרמיה בגין הסכום העודף .

עבור לתוכן העמוד