עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

רכישת ביטוח באמצעות הטלפון

רכישת ביטוח חובה בפול - עסקה טלפונית

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי קיימת אפשרות לרכוש ביטוח חובה בפול במסלול נוסף – הפקה באמצעות הטלפון .

סוגי הרכבים בגינם ניתן לבצע רכישה:

1.    רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

2.    אופנועים , בעלות פרטית ובעלות אחרת .

סוגי מסמכים הנדרשים לצורך עריכת הביטוח:

1.    רישיון רכב

2.    רישיון נהיגה

3.    פרטי כרטיס אשראי ( במידה והרוכש מבקש לשלם באמצעות כרטיס אשראי )

מיד עם סיום התשלום , העתק של תעודת החובה נשלח לתיבת הדואר האלקטרוני או לפקס , בהתאם לבחירתכם  .

תעודת חובה מקורית נשלחת לכתובת הרשומה בפוליסה.

רכישת ביטוח החובה במזומן

במידה ותהיו מעוניינים לשלם את פוליסת ביטוח החובה במזומן, תעודת החובה המקורית תשלח אליכם בדואר וניתן להסדיר את התשלום באופן עצמאי באמצעות הבנק/דואר .

שימו לב :
כל שינוי בכיסוי/ ביטול יחייב אתכם להשיב את תעודת החובה המקורית לחברתנו כתנאי לכניסת השינוי לתוקף / ביצוע ביטול הביטוח  וביצוע החזרים כספיים .

 

עבור לתוכן העמוד