עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

אופן הגשת תביעה - דיווח על תאונת דרכים

 

מחלקת תביעות מטפלת בתביעות הנובעות מפגיעות גוף של  נהג, נוסע או הולך רגל אשר נגרמו בתאונת דרכים,
ע"י הרכב המבוטח.

לצורך דיווח על תאונת דרכים הינך מתבקש למלא את הפרטים בטפסים המפורטים להלן ולחתום במקום הנדרש:

1.      טופס הודעה על תאונת דרכים

2.      טופס ויתור על סודיות.


 

בנוסף לטפסים הנ"ל יש להעביר למשרדנו צילום של המסמכים הבאים:

  •  אישור משטרה 
  •  אישור משרד הרישוי על תקפות רישיון הנהיגה במועד האירוע.
  •  רישיון רכב.
  •  תעודת ביטוח.   
  •  אישורים רפואיים לרבות דו"ח פינוי מד"א, תעודת חדר מיון וכו'.

 


 

במידה ונפגעת כנוסע או הולך רגל ואין ברשותך את כל המסמכים הנ"ל –
נא למלא את טופס ההודעה על תאונה וטופס ויתור על סודיות ולצרף אישור משטרה ואישורים רפואיים. 

את המסמכים הינך מתבקש להעביר לכתובתנו:

רחוב אצל 1  ת.ד. 17160 ראשל"צ  מיקוד 7507101.


לאחר קבלת המסמכים המפורטים לעיל יפתח תיק תביעה בחברתנו וישלח אליך מכתב המודיע את מספר התביעה והגורם המטפל בפנייתך, וזאת על מנת שתוכל לעקוב אחר המשך הטיפול בתביעה.


סכום הפיצוי ישולם לאחר בדיקת המסמכים וחתימתך על כתבי קבלה.

לאחר משלוח הטפסים ניתן לפנות לבירורים

טל'   03-9424300 או בפקס: 03-9620909.

 מענה טלפוני יינתן בימים א', ב', ד', ה' בין השעות 08:30 – 12:30 .

 

תביעה בגין פגיעת גוף שנגרמה בתאונת דרכים עליה חל חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 1975 מתיישנת לפי ס' 5 לחוק ההתיישנות תשי"ח 1958 לאחר 7 שנים ממועד התאונה

במקרה והתובע הינו קטין במועד התאונה לא יבוא בחישוב תקופת ההתיישנות הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע 18 שנים וזאת ע"פ ס' 10 לחוק ההתיישנות הנ"ל.

מועד התיישנות תביעה אשר ארעה באיזורים ובשטחים כהגדרתם בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] התשל"ה 1970 הינה ע"פ הדין החל במקום אירוע התאונה .

לתשומת לבך רק הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את מירוץ תקופת  ההתיישנות

   לראש הדף 

עבור לתוכן העמוד