אופנוע משאיות מכוניות מוניות אוטובוסים טרקטורונים
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

   

  כל המשתמש והנוהג ברכב מנועי חייב להחזיק פוליסה לפי הוראותיה של פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל – 1970 ("פקודת הביטוח"). הביטוח האמור הוא ביטוח המכסה כל משתמש או נוהג ברכב מפני אחריותו לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים, התשל"ה – 1975 ("חוק הפלת"ד"), לרבות ביטוח בגין נזקי גוף הנובעים מ"תאונה עצמית" ("ביטוח רכב חובה").

  המבטחים בישראל אינם חייבים לבטח בביטוח רכב חובה את רכבו של כל פונה אליהם, לפיכך, כדי שנוהגים ברכב לא יפרו את החוק וינהגו ללא ביטוח רכב חובה, התעורר הצורך למצוא פיתרון לכל פונה שביטוחו בביטוח רכב חובה אינו מבוטח ע"י מבטח לפי תעריפים רגילים שנקבעו לכלי רכב מסוגם.
  בעבר בוטחו מבוטחים אלה על ידי  המאגר הישראלי לביטוח רכב חובה ליד איגוד חברות הביטוח בישראל ("הפול"), אשר היווה ביטוח משותף וולונטרי של כל המבטחים בביטוח רכב חובה בישראל, תוך השתתפות של אבנר לפי השיעור המוסכם עמה או כפי שנקבע בדין ("מאגר האיגוד").

  במסגרת הרפורמה בביטוח רכב חובה תוקנה פקודת הביטוח באופן שהוסף ס"ק (ג) לסעיף  7 המסמיך את שר האוצר  לקבוע הסדר לביטוח כל משתמש בביטוח רכב מנועי שלא הצליח לרכוש פוליסה באופן ישיר אצל מבטח. ואכן שר האוצר התקין תקנות המסדירות ענין זה והמכונות: תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס"א – 2001 ("התקנות"). התקנות הללו נועדו להסדיר את הביטוח השיורי, אשר מוגדר בהן בזו הלשון: "ביטוח משתמש ברכב מנועי שלא השיג כיסוי ביטוחי באופן ישיר אצל מבטח". 

  לפי התקנות הכיסוי בביטוח השיורי ניתן בדומה לכיסוי שניתן על ידי מאגר האגוד, היינו באמצעות ביטוח משותף של כל חברות הביטוח העוסקות בביטוח רכב חובה בישראל ("הביטוח המשותף" או "המאגר"), וזאת על פי הוראותיו של הסכם הביטוח החל עליהן והמוגדר בתקנות ("התקנון"). מכאן, שאין מבטח אחד מסויים בביטוח השיורי, אלא הוא ביטוח משותף כאמור. קיומו של ביטוח משותף כזה בו משתתפים מבטחים רבים מחייב את ניהולו, דבר שהניע את התקנתה של תקנה 2 לתקנות, המאפשרת למבטחים לייסד באישור המפקח על הביטוח תאגיד שינהל את הסדר הביטוח השיורי, לרבות החשבונות וההתחשבנויות של הביטוח המשותף, בהתאם לתקנון.

  עדכוני הפול
  דלג על עדכוני הפול

  עדכוני הפול

  המשך עצור
  • שימו לב לנוחיותכם

   הוספנו כתובת אימייל ישירה לסניפי הפול

  • לידיעתכם

   בראשון לציון לא ניתן להפיק תעודות ביטוח

  • סניף תל אביב

   לתשומת ליבכם סניף תל אביב עבר לרחוב סלמה 160 תל אביב

  • סניף נתניה

   לתשומת ליבכם סניף נתניה עבר לרחוב סמילנסקי 8 נתניה

  • קו אדום למסירת מידע על הונאת ביטוח

  • סניף חדש כרמיאל!!

   רחוב הנפח 10 בכרמיאל

  כתובת הפול
  דלג על כתובת הפול

  כתובת הפול

  רחוב אצ"ל 1, ת.ד 17160 ראשל"צ

  מיקוד 7507101

  טל: 03-9424300

  פקס: 03-9620909

  עבור לתוכן העמוד