דלג על קטגוריות
קטגוריות
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
אופנוע

ביטול פוליסה קיימת

ביטול פוליסה קיימת

 

מבוטח יקר,

 

להלן מידע מפרט את הדרכים להגשת בקשה לביטול פוליסת ביטוח והמסמכים הנדרשים להשלמת פעולת הביטול.

 

פירוט הדרכים לביטול פוליסה

 • באמצעות פנייה ישירה לאחד מסניפי הפול.
 • באמצעות פנייה ישירה דרך סוכן ביטוח שדרכו הופקה הפוליסה. 
 • דואר אלקטרוני - יש לשלוח בקשה לביטול פוליסה באמצעות  כתובת דואר אלקטרוני: 
  pool-bitul@pool.org.il .  יש לצרף טופס בקשה לביטול ומסמכים נוספים, ככל שיידרשו. 
 • חשבון אישי מקוון - יש לשלוח בקשה לביטול  פוליסה באמצעות החשבון האישי המקוון. ניתן להיכנס דרך אתר הפול  https://pool-ishi.pool.org.il/login/ . יש לצרף לבקשה טופס בקשה לביטול ממוחשב (נמצא בחשבון האישי) ומסמכים נוספים, ככל שיידרשו.
 • פקס - יש לשלוח בקשה לביטול פוליסה  באמצעות פקס מס' 03-9424390 יש לצרף לפקס טופס בקשה לביטול ומסמכים נוספים,  ככל  שיידרשו.
 • שיחת טלפון - ניתן לפנות למוקד השירות בפול בטלפון מספר 03-9424300 - מחלקת פוליסות.
  במידה ותבחר בדרך ביטול זאת תצטרך להשלים את פעולת הביטול בשליחת המסמכים הנדרשים לביטול באמצעות דואר אלקטרוני/פקס.

מסמכים נדרשים לביטול פוליסת ביטוח:

 

בכל פניה בבקשה לביטול פוליסה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה לביטול פוליסה מלא וחתום. - טופס ביטול
 • תעודת חובה מקורית (תנאי לביטול הביטוח).
 • לידיעה במקרה ואבדה תעודת ביטוח המקורית, נגנבה או הושחתה, יש למסור הצהרה בכתב בדבר נסיבות האובדן, הגניבה או ההשחתה שיצויין בה  כי הרכב עדין בבעלותך ו/או בחזקתך - טופס הצהרה
 • במכירת רכב יש לצרף טופס העברת בעלות.
 • בגניבת רכב יש לצרף אישור משטרה.
 • באובדן כללי יש לצרף טופס שמאי.

לתשומת ליבך, ביטול פוליסה לביטוח חובה ייכנס לתוקפו במועד החזרת תעודת הביטוח המקורית או מסירת ההצהרה.

השלכות אפשריות בעקבות ביטול פוליסת הבטוח: ביטול פוליסה משמעו ביטול הכיסוי הביטוחי.

 
אופן חישוב ההחזר - ביטול הביטוח 

 

במקרה בו מבקש בעל הפוליסה לבטל את הפוליסה עקב גניבת הרכב המבוטח , העברת הבעלות לרכב אחר,
יציאתו מכלל שימוש של הרכב או עקב פטירת הנהג ששמו נקוב כנהג יחיד בתעודת הביטוח , המבטח יחזיר 
לבעל הפוליסה את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו .

כל סיבה אחרת –

• בעד תקופה של עד שבעה ימים שבהם הייתה הפוליסה בתוקף, לרבות אם לא נכנסה לתוקף – 5% מדמי 
  הביטוח השנתיים .
• בעד תקופה עולה על שבעה ימים שבהם הייתה הפוליסה בתוקף – 5% מדמי הביטוח השנתיים בצירוף 0.3%
   מדמי הביטוח השנתיים בעל כל יום ביטוח, החל ביום השמיני
.


 

עבור לתוכן העמוד